Arne Gulbrand Drogseth, født i Aker, norsk politiker (A) og industrimann, bergingeniør. Handelsministerens personlige sekretær 1946, statssekretær 1947, først i Handelsdepartementet, så i Industridepartementet. Fungerende industriminister juni–nov. 1951, adm. direktør i Norsk Bergverk A/S 1951–63.