Bergingeniør, sivilingeniør eller master i teknologi som har eksamen fra Institutt for geologi og bergteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) eller fra tilsvarende godkjent lærested i utlandet. Ved instituttet undervises det i fagområdene bergteknikk og ingeniørgeologi, miljø- og gjenvinningsteknikk, ressursgeologi og petroleumsgeofag.