Bergingeniør, sivilingeniør som har eksamen fra Institutt for geologi og bergteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet eller fra tilsvarende godkjent lærested i utlandet. Ved instituttet undervises det i fagområdene bergteknikk og ingeniørgeologi, miljø- og gjenvinningsteknikk, ressursgeologi og petroleumsgeofag.