Ulike historiske begivenheter ligger også bak utviklingen av de armenske samfunnene i Egypt. Sammenlignet med den armenske diasporaen i Vesten, har armenerne i Midtøsten en lang historie. Kjernen i samfunnet i Egypt er de innfødte armenerne og flyktningene fra folkemordet. De innfødte armenerne blir bare omtalt som "de som alltid har vært her". De fleste av dem tilhører familier som ble rekruttert fra Tyrkia under Sultan Muhammad Ali på 1800-tallet for å planlegge og bygge palasser for den militære og byråkratiske overklassen. Flyktninger som kom til Egypt senere, på 1900-tallet, ble tatt imot i havnebyene Port Said og Alexandria av armenske velferdsorganisasjoner (Armenian General Benevolent Union og Near Eastern Relief), og en stor andel av flyktningene de tok seg av, var foreldreløse barn.