Arkiv för nordisk filologi, fellesnordisk tidsskrift for nordisk språkvitenskap, utgis i Lund. Grunnlagt 1883 med Gustav Storm som hovedredaktør. Bringer bibliografi over nyutkomne språkvitenskapelige verker.