Arenfeldt, dansk uradelsslekt hvis første kjente mann er rikskansler Niels Henriksen Arenfeldt (død etter 1533) til Gundetved. Til slekten hører bl.a. kommandant i Kristiansand, generalløytnant Christian Ditlev Adolph Arenfeldt (1758–1833) og dennes sønnesønn Christian Ditlev Adolph Arenfeldt (1824–1909), som 1884 arvet stamhuset Sæbygård på Jylland.