Antillerstrømmen, havstrøm i Atlanterhavet, nordlig gren av den nordlige ekvatorialstrøm. Gåri nordvestlig retning langs nordkysten av De store Antiller. Utenfor floridakysten forener Antillerstrømmen seg med Floridastrømmen og danner Golfstrømmen.