Floridastrømmen, varm havstrøm som går mellom Florida (USA) på den ene siden og Cuba og Bahamas på den andre. Vannet kommer vesentlig fra Karibiske hav, til dels også fra Mexicogolfen, og presses med stor hastighet (i middel 3–4 knop) gjennom det trange Floridastredet. Gjennomsnittlig transporterer strømmen en vannmengde på 26 mill. m3/s. Etter å ha forent seg med Antillerstrømmen nord for Bahamas, fortsetter den nordøstover som Golfstrømmen. I dybden strekker strømmen seg ned til 600–800 m, med avtagende hastighet nedover.