Anne-Claude Philippe de Caylus, fransk samler og kunstforfatter, foretok reiser i Tyskland, England, Italia, Hellas og Lilleasia og utgav blant annet verket Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises (1752–68), med stikk etter egne tegninger. Han var en av banebryterne for den klassiske bevegelse som vokste frem på midten av 1700-tallet, og rettet oppmerksomheten mot gresk kunst og dens særpreg i forhold til romersk antikk. Viste også stor interesse for italiensk renessanse. Han kjente både Watteau og Bouchardon og har skrevet deres biografier. Utgav Mémoires et réflexions 1874. Hans betydelige samlinger gikk over i offentlig eie.