Andrej Andrejevitsj Vlasov, sovjetisk general. Han ble tatt som krigsfange av tyskerne 1942 og gjort til leder for en antikommunistisk «russisk nasjonalkomité»; fra 1944 ledet han to divisjoner av russiske krigsfanger som kjempet på tysk side. Helt mot slutten av krigen deltok hans styrker imidlertid i kampene mot tyskerne i Praha mai 1945. Han ble tatt til fange av amerikanerne, men ble utlevert til Sovjetunionen og henrettet der.