Alken Enge er et arkeologisk funnsted i Illerup Ådal ved Skanderborg i Danmark. Gjennom flere utgravningskampanjer fra 2011 til 2014 er det avdekket store mengder menneskelige skjelettrester i det som i eldre jernalder var en åpen innsjø. Det er trolig at lokaliteten rommer atskillige hundre døde krigere som er blitt ofret til høyere makter i tiden rundt Kr.f. Alken Enge-funnet bør ses i sammenheng med våpenofringene i Illerup Ådal, men disse funnene er ikke samtidige.