Illerup-funnet, krigsbytteofring fra Illerup Ådal ved Skanderborg i Danmark. Det ble gravd ut i årene 1950–56 og 1975–85. Ca. 40 000 m2 er utgravd og det er funnet tusenvis av oldsaker – vesentlig våpen – som stort sett skriver seg fra perioden 200–500-tallet e.Kr. Mer enn 90 prosent av funnene skriver seg fra én ofring fra tiden 200–250. Av disse er ca. 150 romerske sverd, ca. halvparten med fabrikasjonsstempel, og ca. 1000 spyd- og lansespisser. Funnet er blitt tolket som 3 ulike krigsbytteoffer, dvs. som restene av utstyret til den overvunne fiende som er blitt ofret til gudene ved å kastes ut i en innsjø. I Illerup bestod funnene av 3–4 ulike konsentrasjoner nær den gamle innsjøbredden. De fleste gjenstandene har vært forsettlig ødelagt før de ble kastet ut i vannet.