Alaj, utløpere av det midtasiatiske fjellsystem Tian Shan, mot vest. Høyest er Trans-Alaj, med Pik Lenina på grensen mellom Kirgisistan og Tadsjikistan som høyeste punkt, 7134 moh. Mellom de to kjedene ligger den frodige Alajdalen med elven Kysyl-Su.