Ahmet 1, sultan 1603–17, sønn av Mehmet 3. Ahmet sluttet fred med Østerrike for å slå Persia. Han fikk bygd den prektige Ahmetmoskéen i Konstantinopel.