Adrian Benjamin Bentzon, dansk embetsmann. Cand.jur. 1797, 1799 regjeringsråd i dansk Vestindia, generalguvernør 1816. Avsatt 1825 etter dom i dansk høyesterett, selv om han ble frikjent for anklager om underslag, åger og ulovlig handel.