Adolf von Hildebrand, tysk billedhugger, utdannet i Nürnberg og München, oppholdt seg i Roma 1867–69. Hildebrand arbeidet særlig med monumentaloppgaver: Wittelsbacher Brunnen i München, Reinhardbrønnen i Strasbourg og Bismarcks rytterstatue i Bremen. Hans skulpturale utgangspunkt var antikken og ungrenessansen. Sin teoretiske oppfatning formet han i Das Problem der Form in der bildenden Kunst (1893).