Pietro Metastasio, italiensk forfatter; rokokkoens store melodramatiker, den fremste av lyrikerne fra akademiet Arcadia. Til en fest ved hoffet 1721 skrev han teaterstykket Gli Orti Esperidi, som fikk stor suksess. Han skrev flere melodramaer; Didone abbandonata (1723) gav sjangeren tilbake dens litterære betydning. Fra 1730 levde han ved keiserhoffet i Wien som poeta laureatus. Han skrev i et lett og melodiøst språk operatekster for Pergolesi, Scarlatti, Händel, Gluck og Mozart.