Abel Tendekayi Muzorewa, zimbabwisk geistlig og politiker. Biskop i metodistkirken fra 1968. President i African National Council (ANC) 1971–85. I 1974 ble Muzorewa midlertidig leder for et fellesråd for de forskjellige nasjonalistbevegelser i Zimbabwe-Rhodesia, men mistet denne posisjon da den væpnede kampen ble forsterket under ledelse av frigjøringsbevegelsene ZANU og ZAPU i 1976. Gikk 1978 sammen med pastor Ndabaningi Sithole og høvding Jeremiah Chirau inn i en regjering med Ian Smith, statsminister juni–desember 1979. Trakk seg deretter tilbake fra politikken, men stilte opp i presidentvalget 1996, der han fikk vel 4 % av stemmene og tapte for president Mugabe.