ZAPU, frigjøringsbevegelse og politisk parti i Zimbabwe, grunnlagt 1962; dets leder fra starten har vært Joshua Nkomo. ZAPU drev politisk og militær kamp for svart flertallsstyre og selvstendighet for Rhodesia fra 1960-årene, fra 1976 til selvstendigheten i 1980 sammen med ZANU i Patriotisk Front, med hovedbaser i Zambia. Tapte valgene i 1980 og 1985 til ZANU; gikk sammen med ZANU til ett parti i 1988.