Abdülhamit 1, osmansk sultan som regjerte fra 1774 til 1789, sønn av Ahmet 3. Abdülhamit var en karaktersvak, uvitende regent, uten evner til å stanse Tyrkias stadige nedgang. I 1774 sluttet han den ulykkelige fred med Russland i Küçük Kaynarca. Etter at russerne annekterte Krim i 1783 og truet med å dele Det osmanske riket, erklærte Abdülhamit i 1787 på ny en skjebnesvanger krig mot Katarina 2 av Russland og Josef 2 av Østerrike, en krig som først ble avsluttet etter Abdülhamits død.