Robert Douglas, skotsk offiser i svensk tjeneste. Han kom 1627 i Gustav Adolfs tjeneste som pasje, ble 1657 feltmarskalk og gjorde store erobringer i Livland og Kurland. Deltok bl.a. i slagene ved Leipzig 1642 og Jankowitz 1645. Fra ham nedstammer de svenske grever Douglas.