Abdulilah, konge i Irak 1939–53. Etterfulgte sin bror kong Ghazi og overlot tronen til dennes sønn Feisal 2 da han ble myndig. Myrdet 14. juli 1958.