Abd al-Karim Kassem, iraksk offiser og politiker. I juli 1958 ledet han militærkuppet som veltet monarkiet i Irak. Kassem overtok deretter makten som statsminister og øverstkommanderende for de væpnede styrker. Han gikk inn for å føre en politikk uavhengig av vestlig og kommunistisk innflytelse, men hadde kommunistenes støtte; derimot støtte han snart fra seg de nasservennlige elementene i Irak. Han ble styrtet ved et statskupp 1963 og skutt.