Fjellsame, tidligere betegnelse på same som lever av reindrift.