Patent er enerett til å utnytte en oppfinnelse. Regler om patenter er gitt i patentloven. Innehaver av patentet får enerett til all praktisk kommersiell utnytting av den patenterte oppfinnelsen. Patentet kan utnyttes av innehaveren selv eller av andre etter lisens. Patentet varer i 20 år. Eksempler på historiske kjente norske patenter er ostehøvelen, rottefellabindingen, kunstgjødsel og gassturbinen. Hele artikkelen