Patenter

Patent er enerett til å utnytte en oppfinnelse. Bestemmelsene om patenter er gitt i lov om patenter av 15. desember 1967 (patentloven). . Hele artikkelen