Patentbrev, patent, dokument som beviser at en enerett til å utnytte en oppfinnelse er meddelt ved forvaltningsvedtakbevitnelse.