arbeidstakeroppfinnelse

Artikkelstart

Arbeidstakeroppfinnelse er en oppfinnelse gjort av arbeidstaker i offentlig eller privat tjeneste.

Retten til arbeidstakeroppfinnelser er regulert ved lov om arbeidstakerooppfinnelser av 17. april 1970.

Loven gjelder bare oppfinnelsen som kan patenteres (men ikke bare oppfinnelser som er eller søkes patentert). Tidligere var oppfinnelser gjort av lærere og vitenskapelig personale ved universitet eller høyskole unntatt, men dette unntaket ble opphevet med virkning fra 1. januar 2003. Loven kan med visse unntak fravikes ved avtale.

I Norge og i de nordiske land anses en oppfinnelse som er gjort av en arbeidstaker, alltid som oppstått på arbeidstakerens hånd. Dersom utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde, kan imidlertid arbeidsgiveren helt eller delvis kreve oppfinnelsen overført til seg. Vilkåret er at arbeidstakeren har forsknings- eller oppfinnervirksomhet som sin vesentligste arbeidsoppgave og at oppfinnelsen er gjort under utførelsen av denne oppgave, eller at oppfinnelsen er resultatet av en nærmere angitt oppgave som arbeidstakeren er blitt pålagt i sin tjeneste. Er oppfinnelsen gjort i annen forbindelse med tjenesten, kan arbeidsgiveren kreve å få utnytte den (lisensrett) i sin virksomhet, dersom utnyttelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Arbeidsgiveren har også, etter nærmere regler, fortrinnsrett til eventuell avtale med arbeidstakeren om utnyttelse av oppfinnelsen. Arbeidstakeren har plikt til å gi arbeidsgiveren skriftlig melding om oppfinnelsen uten unødig opphold, og han må ikke gjøre noe som kan skade arbeidsgiverens mulighet for patentering, for eksempel offentliggjøre oppfinnelsen. Ønsker arbeidsgiveren å overføre rett til oppfinnelsen til seg, må han innen fire måneder fra han mottok meldingen gi skriftlig beskjed til arbeidstakeren.

For oppfinnelser gjort av lærere og vitenskapelig personale ved universitet eller høyskole gjelder enkelte særregler. Viktigst er at slikt personale som hovedregel har rett til å publisere oppfinnelsen, forutsatt at arbeidsgiveren ble varslet om dette i den skriftlige meldingen som ble sendt om oppfinnelsen. Hvis publiseringsretten benyttes, kan verken arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke patent.

Dersom arbeidsgiver overtar rett til en oppfinnelse som er gjort av en arbeidstaker, har denne krav på en rimelig godtgjørelse. Dette gjelder uansett hva som tidligere måtte være avtalt. Kravet bortfaller imidlertid hvis verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet måtte kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten.

Tvister

Tvister etter loven om arbeidstakeroppfinnelser kan hver av partene bringe inn for meglingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Nemnda administreres av Nærings- og fiskeridepartementet (ved Patentstyret), og skal søke å få i stand en minnelig ordning mellom partene, men kan fungere som voldgiftsrett hvis partene er enige om det.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg