Tvangslisens er tillatelse gitt i lov eller av offentlig myndighet til å bruke åndsverk eller oppfinnelse i en bestemt sammenheng uten at det er nødvendig med samtykke fra den som innehar opphavsretten eller patentretten.

Åndsverk

Åndsverkloven har bestemmelser om tvangslisens som i visse tilfeller gir adgang til å bruke åndsverk eller deler av slike uten opphaverens samtykke. Opphaveren har da krav på betaling (vederlag).

For eksempel kan man i gjengi mindre deler av et samleverk i undervisning eller religiøse og ikke-religiøse seremonier (§ 44) Men det er da krav om at det må ha gått fem år siden utløpet av det året verket ble gitt ut. Det kan heller ikke utgis digitalt. Til eksamen kan man gjengi åndsverk mot vederlag (§ 45). I begge tilfeller har opphaveren rett på vederlag (betaling).

En lignende bestemmelse er avtalelisens, som gir adgang til å bruke åndsverk uten opphaverens samtykke, men her er det en betingelse at avtale er inngått med en organisasjon som representerer en vesentlig del av opphaverne.

Patent

Ifølge patentloven av 15. des. 1967 §§ 45–50a kan i visse tilfeller domstolene eller Konkurransetilsynet meddele tvangslisens til utøvelse av en patentert oppfinnelse. Det gjelder hvis det er gått tre år siden patentet ble gitt og fire år fra patentsøknaden ble inngitt uten at oppfinnelsen utøves i Norge i et rimelig omfang og det ikke foreligger noen rimelig grunn for unnlatelsen.

Likt med utøvelse i Norge regnes utøvelse i en stat som er medlem av WTO eller EØS, såfremt patentrettighetene ikke hindrer import til Norge.

Tvangslisens kan også meddeles når det finnes påkrevd av hensyn til viktige allmenne interesser eller når patentrettighetene utnyttes på en måte som kan begrense konkurransen vesentlig. Patenthaver som ikke kan utnytte eget patent, og plantesortseier som ikke kan utnytte sin planteforedlerrett, uten adgang til å utøve en annens patenterte oppfinnelse, kan i særlige tilfeller få tvangslisens til denne.

Når særlige grunner foreligger, kan tvangslisens også gis til den som har utnyttet en patentert oppfinnelse allerede før denne på søknadsstadiet ble gjort allment tilgjengelig, og som på det tidspunkt ikke hadde kjennskap til at den var patentsøkt. Retten henholdsvis Konkurransetilsynet fastsetter i hvilket omfang oppfinnelsen kan utnyttes, vederlaget og øvrige vilkår for lisensen. Tvangslisens hindrer ikke at patenthaveren selv utnytter oppfinnelsen eller meddeler lisenser.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg