tvangslisens

Tvangslisens, tillatelse gitt i lov eller av offentlig myndighet til å bruke åndsverk eller oppfinnelse i en bestemt sammenheng uten at det er nødvendig med samtykke fra den som innehar opphavsretten eller patentretten.

Ifølge patentloven av 15. des. 1967 §§ 45–50a kan i visse tilfeller domstolene eller Konkurransetilsynet meddele tvangslisens til utøvelse av en patentert oppfinnelse. Det gjelder hvis det er gått tre år siden patent ble gitt og fire år fra patentsøknaden ble inngitt uten at oppfinnelsen utøves i Norge i et rimelig omfang og det ikke foreligger noen rimelig grunn for unnlatelsen. Likt med utøvelse i Norge regnes utøvelse i en stat som er medlem av WTO eller EØS, såfremt patentrettighetene ikke hindrer import til Norge. Tvangslisens kan også meddeles når det finnes påkrevd av hensyn til viktige allmenne interesser eller når patentrettighetene utnyttes på en måte som kan begrense konkurransen vesentlig. Patenthaver som ikke kan utnytte eget patent, og plantesortseier som ikke kan utnytte sin planteforedlerrett, uten adgang til å utøve en annens patenterte oppfinnelse, kan i særlige tilfeller få tvangslisens til denne. Når særlige grunner foreligger, kan tvangslisens også gis til den som har utnyttet en patentert oppfinnelse allerede før denne på søknadsstadiet ble gjort allment tilgjengelig, og som på det tidspunkt ikke hadde kjennskap til at den var patentsøkt. Retten henholdsvis Konkurransetilsynet fastsetter i hvilket omfang oppfinnelsen kan utnyttes, vederlaget og øvrige vilkår for lisensen. Tvangslisens hindrer ikke at patenthaveren selv utnytter oppfinnelsen eller meddeler lisenser.

I åndsverkloven av 12. mai 1961 betegner tvangslisens adgang til å bruke åndsverk eller deler av slike uten opphavsmannens samtykke, men mot vederlag til ham, f.eks. § 18 som gir rett til mot vederlag å gjengi åndsverk i samleverk bestemt til bruk ved gudstjeneste eller undervisning. Se også avtalelisens.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg