Revy- og underholdningsbegreper

Revy, gjennomsyn, oversikt over visse begivenheter; tidsskrift; teaterforestilling bestående av sang, dans og sketsjer i atskilte scener eller i sammenblanding, der ofte aktuelle hendelser blir behandlet humoristisk eller satirisk. Revyen som teaterform slik vi møter den i Skandinavia, har sin opprinnelse i fransk 1800-tallsrevy; både i den litterære kabareten som senere er videreført i chanson-tradisjonen av artister som Edith Piaf og Jacques Brel, og i utstyrsrevyen som slo igjennom med opprettelsen av Folies-Bergère i Paris 1869. Hele artikkelen