Buktaler, ventrilokvist. En buktaler snakker uten synlig bevegelse av munn og lepper, samtidig som talen koordineres med munnbevegelsene til en dukke eller en figur som buktaleren holder. På denne måten skaper buktaleren en illusjon av at stemmen kommer fra et annet sted enn buktaleren selv, og at det er dukken eller figuren som snakker. Ved bruk av stemme- og pusteteknikk kan buktaleren også få frem en annen type stemme enn sin egen som passer til figuren, men det sentrale for å opprettholde illusjonen er at buktaleren snakker uten å bevege sine egne lepper.