Sketsj er et kort, underholdende skuespill eller hørespill, ofte lagt inn i en revy eller et TV- eller radioprogram.