Urakatt er et vanlig norsk navn på stankstorkenebb.