Lind er et av de varmekjære treslagene i Norge. Med sine skjevt hjerteforma blader er lind lett å kjenne igjen blant våre breiblada skogstrær. Lindetrær kan bli svært gamle, trolig 1000 år eller mer. Lind som står på uforstyrra, relativt flat mark kan bli 20 meter høye trær, med mektig, vid krone. Vanligere er det at lind finnes i bratte berglier der de danner store bestander langs bakken eller henger utfor berghyller. Hele artikkelen

Ny artikkel