Koksidier, klasse i rekken sporedyr. Encellete parasitter som fremkaller sykdommer, koksidiose, med til dels stor dødelighet hos pattedyr og fugler dersom dyrene ikke blir behandlet.