Coccidia er en underklasse i klassen sporozoer. Se koksidier.