Apikoplaster, organelle funnet hos sporedyr, bl.a. hos parasittene Plasmodium (som forårsaker malaria) og Toxoplasma; bærer store likheter med plantenes kloroplaster. Funksjon ukjent, men synes ikke å kunne drive fotosyntese.