Coccidier, underklasse av sporozoer, se koksidier.