Coccidier er en underklasse av sporozoer, se koksidier.