Sekundærhavn, havn der tidevannstabeller vanligvis angir tidsdifferansen (av og til også høydedifferansen) for høyvann og lavvann i forhold til en bestemt standardhavn.