Semikolon, skilletegn (;), betegner et mindre opphold i en tekst enn punktum, men større enn komma.