Anførselstegn, «gåseøyne», skrifttegn («...», ”...” eller ,,...”) som brukes ved direkte tale, sitater, boktitler og lignende. Et ord i anførselstegn blir også brukt ironisk med avvikende eller motsatt betydning, f.eks.: hans måte å «sitere» på.