Apostrof, skrifttegn, et komma i overkanten av linjen (') som viser at en eller flere bokstaver er utelatt, f.eks. sa'n for sa han. Brukes også ved genitiv etter ord som ender på -s, -sch, -z og -x, f.eks. Marx' skrifter.