Punktum, (til punkt), skrifttegn (.) som markerer slutten av en hel setning, der det i talen er en (lengre) stopp, eller som settes etter en forkortelse.