Medbestemmelse betyr deltakelse og mulighet for å påvirke i faktiske beslutninger som angår ens egen situasjon, for eksempel at elevrepresentanter ved en skole er med på å bestemme elevenes undervisningssituasjon, eller at ansattes tillitsvalgte i en bedrift deltar i beslutningsprosesser om virksomhetens framtid.I arbeidslivet skiller vi mellom medbestemmelse og medvirkning. Hele artikkelen