Medbestemmelse betyr deltakelse og mulighet for å påvirke i faktiske beslutninger som angår ens egen situasjon, for eksempel at elevrepresentanter ved en skole er med på å bestemme elevenes undervisningssituasjon, eller at ansattes tillitsvalgte i en bedrift deltar i beslutningsprosesser om virksomhetens framtid.

I arbeidslivet skiller vi mellom medbestemmelse og medvirkning. Med medbestemmelse i arbeidslivet sikter vi til tillitsvalgtes deltakelse og innflytelse i representative samarbeidsorgan på arbeidsplassen på vegne av medlemmene i deres fagforeninger. I arbeidslivet er ansatte oftest representert av fagforeningene og deres tillitsvalgte i beslutninger om arbeidsplassens utvikling og organisering av arbeidet. Lønn og arbeidsvilkår forhandles mellom ledelsen i virksomheten og de ansattes tillitsvalgte i deres respektive fagforeninger. Medbestemmelse er kjernen i det representative demokratiet på arbeidsplassen.

Medvirkning betegner den enkeltes innflytelse på sin egen arbeidssituasjon og ansvar for utviklingen på arbeidsplassen. Medvirkningen foregår i samarbeids mellom den enkelte arbeidstaker og nærmeste leder. Dette kalles direkte/individuelt demokrati på arbeidsplassen.

Medbestemmelse betyr at flere deltar i beslutningsprosesser og kan gjøre dem demokratiske. Medbestemmelse utøves ofte av tillitsvalgte som representanter for en egen gruppe i en bevegelse, eller en organisasjon. I skolen kan tillitsvalgte representere alle elevenes interesser i avgjørelser som angår undervisning, ordensregler og sosiale og kulturelle tiltak. Elevrådet er et representativt demokratisk organ i hver skole.

I arbeidslivet ble begrepene medbestemmelse og medvirkning definert og avtalefestet som en rettighet for fagforeninger og deres medlemmer i revisjonen av Hovedavtalen LO/NHO i 1966.

Den avtalefestede medbestemmelsen utøves av fagforeningenes tillitsvalgte som representanter for deres medlemmer. I privat sektor utøves medbestemmelsen i Bedriftsutvalg der de informers om, drøfter eller forhandler med ledelsen om endringer i på arbeidsplassene.

I offentlig sektor utøves medbestemmelsen i IDF-møter der tillitsvalgte møter ledelsen. IDF står for informasjon, drøfting og forhandling. Det finnes egne definisjoner av hvilke saker ansatte kan kreve informasjon om, hva de kan kreve drøfting av og hva de kan kreve forhandlinger med ledelsen om.

I 1980 ble medbestemmelsen lovfestet i Grunnloven § 110 som en rett for alle arbeidstakere, enten de er fagorganisert eller ikke.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg