Administrasjonsutvalg, utvalg i fylkeskommuner og kommuner; behandler ansettelsessaker, omgjøring og endring av stillinger, reglementer, instrukser, permisjoner, tolkning av avtaler, utarbeider personalpolitiske retningslinjer med mer. Nærmere retningslinjer fastsettes av kommunestyret eller fylkestinget etter forslag fra utvalget. Utvalget er partssammensatt, med minst to representanter utpekt av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallsprinsippet. Se også bedriftsdemokrati.