Medarbeidersamtale, i arbeidsforhold, en strukturert samtale mellom en overordnet og en underordnet arbeidstaker, om spørsmål som knytter seg til arbeidsforholdet.