bedriftsutvalg

Artikkelstart

Bedriftsutvalg, råd sammensatt av representanter for ledelse og alle kategorier ansatte med formål å samarbeide om effektiv produksjon og størst mulig trivsel for de ansatte. Rådet skal holdes orientert om vesentlige sider ved bedriftens virksomhet, herunder dens økonomi, stilling innenfor bransjen, planer etc., men skal ikke behandle lønns- eller arbeidstidsspørsmål utover rent generelle drøftelser om systemer. Ifølge Hovedavtalen LO–NHO (2002) del B Samarbeidsavtalen skal bedriftsutvalg opprettes i alle bedrifter med flere enn 100 ansatte. I bedrifter med færre enn 100 ansatte skal bedriftsutvalg opprettes hvis en av partene med tilslutning fra sin organisasjon krever det. Antallet av medlemmer varierer fra 6 til 14, alt etter bedriftens størrelse; formannen i arbeidernes tillitsmannsutvalg er selvskrevet medlem. Er Hovedavtalens parter på det stedlige plan enige, kan det ved den enkelte bedrift etableres et felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg.

Avdelingsutvalg

I tillegg til bedriftsutvalg bør det ifølge avtalen opprettes avdelingsutvalg i bedrifter med flere enn 200 ansatte. Sammensetningen bestemmes ved overenskomst i den enkelte bedrift, men en representant for avdelingsledelsen, arbeidernes hovedtillitsmann ved avdelingen og en representant for avdelingens formenn er selvskrevne. Utvalget behandler etter eget initiativ de samme saksområder som er bestemt for bedriftsutvalget når disse angår egen avdeling. Spesielt bør rasjonaliseringsspørsmål, daglig drift og planer behandles. Saksbehandlingen bør såvidt mulig skje på grunnlag av produksjonsplaner og budsjetter.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg