Den første dikter på chilensk jord var Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533–1594). Han er kjent for sitt lange dikt La Araucana, et av spansk språks største episke verk, som beskriver de innfødtes kamp mot spanierne. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Chiles litteratur

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt