Chiles litteratur

Den første dikter på chilensk jord var Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533–94). Han er kjent for sitt lange dikt La Araucana, et av spansk språks største episke verk, som beskriver de innfødtes kamp mot spanierne. Den egentlige chilenske litteratur begynner først etter frigjøringen fra Spania i 1818. Venezuelaneren Andrés Bello øvde under sitt lange opphold i Chile stor innflytelse på landets kulturelle utvikling. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marit Sjelmo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 13 artikler: