Brobygging

Bro, bru, byggverk som lager vei over fysiske hindringer, særlig over elver eller sund og gjennom veikryss. Hva som betraktes som en bro i forvaltningsmessig forstand varierer fra land til land. I Norge regner Statens vegvesen alle konstruksjoner med spenn over 2,5 m som broer, totalt er det ca. 18 000 broer i Norge som forvaltes av Vegvesenet. I terminologien for broer skjelner man mellom underbygning og overbygning. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Brobygging

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 15 artikler:

M

  1. myrbro