Buebro, brotype som i hovedsak utnytter byggematerialets trykkstyrke, enten det er stein, betong eller stål. Buebroen og dens slektning, hvelvbroen, har vært benyttet siden lenge før Kristi fødsel. Først ble broene formet som en halvsirkel, senere tok man i bruk flatere buer – noe som muliggjorde større spenn. Buebroer bygges også i dag, men de har tapt terreng til bjelkebroene som er mer rasjonelle å utføre. Buebroen gir muligheter for gode arkitektoniske løsninger, noe man finner eksempel på i de mange broene av ulik alder over elven Tevere i Roma. Et kjent norsk eksempel er den gamle Svinesundsbrua ved Halden. Se bro.