Halvbro, brokonstruksjon for en del av veibredden, benyttes ved veibygging i sidebratt terreng.